Disclaimer

Algemene informatie

De gegevens op de websites van het Trimbos-instituut zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het instituut en de daaraan verbonden activiteiten. Het Trimbos-instituut spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

 

Geen medisch advies

Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Het Trimbos-instituut kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

 

Auteursrechten

Op de websites rust een auteursrecht van het Trimbos-instituut. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld.

 

Foto's en afbeeldingen

De foto's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

 

Privacystatement

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ter zake verwijzen wij naar de privacyverklaring van MijnKoers.